Τι αναζητούν οι Έλληνες στο διαδίκτυο;

Τι δείχνει Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το τι αναζητούν οι Έλληνες στο διαδίκτυο;

Έξι στους 10 Έλληνες που κάνουν χρήση του διαδικτύου, αναζητούν πληροφορίες υγείας, σχετικά με ασθένειες, διατροφή, κακώσεις, τραύματα, παράγοντες που βελτιώνουν την υγεία και μόλις ποσοστό 3% για επίσκεψη σε γιατρό μέσω ιστοσελίδας νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας. Αυτό προκύπτει από την Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από νοικοκυριά και άτομα, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Στην Έρευνα συμμετείχαν 4.774 ιδιωτικά νοικοκυριά και ισάριθμα μέλη αυτών, σε ολόκληρη την Ελλάδα, με προϋπόθεση την ύπαρξη, ενός τουλάχιστον, μέλους ηλικίας 16-74 ετών σε κάθε νοικοκυριό.

Η online ανάγνωση ειδήσεων σε ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιοδικά παραμένει στην κορυφή της λίστας των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου με ποσοστό 85,3%, ενώ η αναζήτηση πληροφοριών και υπηρεσιών είναι η δεύτερη περισσότερο πραγματοποιούμενη δραστηριότητα, με ποσοστό 81,9%.

Τα ποσοστά που καταγράφηκαν για δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου, κατά φθίνουσα σειρά, παρουσιάζονται ακολούθως:

 • Διάβασμα online ειδήσεων σε ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιοδικά: 85,3%.
 • Αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες: 81,9%.
 • Αποστολή ή λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων: 74,7%.
 • Συμμετοχή σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter κλπ.) : 67,5%.
 • Παρακολούθηση video με χρήση υπηρεσιών διαμοιρασμού αρχείων (sharing services), όπως π.χ. από το YouTube : 59,9%.
 • Αναζήτηση πληροφοριών υγείας, σχετικά με ασθένειες, διατροφή, κακώσεις, τραύματα, παράγοντες που βελτιώνουν την υγεία κλπ. : 58,8%.
 • Παρακολούθηση μουσικής (web ραδιόφωνο, μουσική από online μουσικές βιβλιοθήκες στο διαδίκτυο / clouds κ.ά.) : 47,4%
 • Πραγματοποίηση κλήσεων ή βιντεοκλήσεων, με χρήση web κάμερας μέσω του διαδικτύου (Skype, Facetime) :46,5%.
 • Χρήση υπηρεσιών για ταξίδια και καταλύματα :39,9%.
 • «Ανέβασμα» σε ιστοσελίδα κειμένου, φωτογραφιών, μουσικής, videos, λογισμικού κλπ. προκειμένου να τα μοιραστούμε με άλλους :34,9%.
 • Συμμετοχή σε παιχνίδια ή «κατέβασμα» λογισμικού για παιχνίδια :31,8%
 • Πραγματοποίηση τραπεζικών συναλλαγών :27,7%.
 • Παρακολούθηση διαδικτυακής τηλεόρασης συνεχούς μετάδοσης (streamed TV) είτε μεταδίδεται ζωντανά είτε μέσω τηλεοπτικών σταθμών (catch up) :14,9%
 • Παρακολούθηση ταινιών/σειρών μέσω της υπηρεσίας «video on demand» :11,9 %
 • Χρήση λογαριασμού (π.χ. PayPal) για την πληρωμή ειδών ή υπηρεσιών που αγοράστηκαν από το διαδίκτυο :11,7%
 • Δημιουργία ιστοσελίδας ή blog :6,0%
 • Κλείσιμο ραντεβού με γιατρό μέσω της ιστοσελίδας νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας :3,0%
 • Πώληση αγαθών ή υπηρεσιών μέσω δημοπρασιών π.χ. μέσω e-Bay : 2,8%.

Επιμέλεια: Δημήτρης Πέρβος