Ολοταχώς για την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση

Γράφει ο Κωτάντζης Ι. Κωνσταντίνος Ευρωπαιολόγος – Δημοσιογραφικός αναλυτής ευρωπαϊκών θεμάτων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για την άρση των εμποδίων μετακίνησης στρατευμάτων εντος της επικράτειάς της. Την Τετάρτη 28 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχετικό σχέδιό της για την αναβάθμιση των υποδομών της Ένωσης καθώς και την τροποποίηση των εθνικών κανόνων στον τομέα των μεταφορών.

Τα 28 κράτη-μέλη προτίθενται να συστρατεύσουν τις αμυντικές τους δυνατότητες και ικανότητες στο πλαίσιο του φιλόδοξου εγχειρήματος δημιουργίας μιας Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης μέχρι το 2025.

Το Σχέδιο Δράσης φιλοδοξεί να οικοδομηθεί μια πιο αποτελεσματική, ευέλικτη και ενωμένη Ευρώπη.

Η στρατιωτική κινητικότητα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην υπηρεσία του, υπό σχεδιασμού συγκρότησης, ευρωστρατού ο οποίος θα έχει ως αποστολή την αντιμετώπιση εξωτερικών απειλών και την ανάληψη κοινής δράσης, όπως προβλέπεται από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ο ευρωστρατός θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να παράσχει ουσιώδη ασφάλεια στους Ευρωπαίους πολίτες ενώ, ταυτόχρονα, η Ένωση θα αποκτήσει μεγαλύτερη αμυντική αυτονομία και πρωτοβουλία κινήσεων, πέρα από τα όρια του ΝΑΤΟ, εξέλιξη που θα προσδώσει στην Ευρώπη το δικό της διακριτό γεωπολιτικό στίγμα.

Το Σχέδιο προβλέπει σειρά επιχειρησιακών μέτρων για την αντιμετώπιση των φυσικών, διαδικαστικών και κανονιστικών φραγμών που εμποδίζουν τη στρατιωτική κινητικότητα. Το πρώτο βήμα αφορά την εξασφάλιση της καταλληλότητας των οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων για τη γρήγορη και ομαλή μετακίνηση στρατιωτικού προσωπικού και οχημάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Φανταστείτε να κριθεί αναγκαία η ταχεία μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού πέρα από τα σύνορα ενός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάποιο άλλο κράτος-μέλος για την συμμετοχή του σε κάποια κοινή δραστηριότητα ή για την αντιμετώπιση κάποιας απειλής. Φανταστείτε αυτή την μετακίνηση να παρεμποδίζεται σοβαρά από περίπλοκες διασυνοριακές διαδικασίες ή από δρόμους και γέφυρες που απλά δεν μπορούν να αντέξουν το βάρος του στρατιωτικού εξοπλισμού».

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της »Παγκόσμιας Στρατηγικής για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» που παρουσίασε τον Ιούνιο του 2016, η Ύπατη Εκπρόσωπος Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Φεντερίκα Μογκερίνι.

Η κ. Μογκερίνι δήλωσε: «Η προώθηση της ειρήνης και η εγγύηση της ασφάλειας των πολιτών μας είναι οι πρώτες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διευκολύνοντας τη στρατιωτική κινητικότητα εντός της Ένωσης, μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικότεροι όσον αφορά την πρόληψη κρίσεων, την καλύτερη αξιοποίηση των αποστολών μας και την ταχύτερη αντίδραση στις προκλήσεις όταν αυτές ανακύπτουν. Πρόκειται για άλλο ένα βήμα προς την εμβάθυνση της συνεργασίας μας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στο πλαίσιο της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας που έχουμε ξεκινήσει επισήμως πρόσφατα. Από την πλευρά μας, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, η συνεργασία παραμένει ο μόνος τρόπος για να είμαστε αποτελεσματικοί στον σημερινό κόσμο».

Μέχρι το επόμενο έτος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε, ότι θα έχει αξιολογήσει, σε ποια δίκτυα μεταφορών απαιτούνται επενδύσεις ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν τις απαιτητικές ανάγκες μεταφοράς όπως εκείνες των υπερμεγεθών στρατιωτικών οχημάτων που θα πρέπει να διέλθουν από σήραγγες ή να διαβούν γέφυρες. Την αναβάθμιση των υποδομών θα αναλάβουν οι εθνικές κυβερνήσεις με δική τους χρηματοδότηση και στη συνέχεια, οι Βρυξέλλες θα καταρτίσουν κατάλογο με τα έργα προτεραιότητας για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Η Επίτροπος Μεταφορών Βιολέτα Μπούλκ ενημέρωσε πως η χρηματοδότηση των αναβαθμίσεων θα ενταχθεί στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή αλλιώς Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ). Το Σχέδιο καλεί επίσης τις χώρες της Ένωσης να λαμβάνουν υπόψη τις νέες στρατιωτικές απαιτήσεις κατά την κατασκευή υποδομών μεταφορών.

Η Επιτροπή θα εκδώσει έκθεση σχετικά με την πρόοδο του Σχεδίου στα μέσα του 2019.

Κοινοποιήστε
 • 123
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  123
  Shares
 • 123
 •  
 •